XXIX Niedziela zwykła, rok B

Chrześcijaństwo to nie droga do zaszczytów, ludzkiej chwały czy panowania nad innymi. Nie zapewnia też pierwszego miejsca pośród innych. Chrześcijaństwo nie jest też obietnicą łatwych sukcesów. Jest SŁUŻBĄ. ? Kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym(?) być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich? (Mk 10, 43). Sam Chrystus Arcykapłan stał się naszym sługą.? Uniżył samego siebie przyjąwszy postać Sługi? Doświadczony we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu ( Hbr 4,15) wysłużył cierpieniem nasze zbawienie- wydał swe życie na ofiarę za grzechy. ? Zacny mój Sługa, usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie? ? mówi o Jezusie prorok Izajasz

Chrystus, który ma pierwszeństwo we wszystkim, uczynił się ostatnim ze wszystkich , ostatnim pośród ludzi, wzgardzonym przez wszystkich, uznanym za przestępcę. Wszystko by usłużyć swojemu stworzeniu, zagubionemu i zatraconemu przez grzech.  Żadnego większego daru od Stwórcy ludzkość nigdy wcześniej i nigdy później nie otrzymała, niż ten Dar z siebie, jaki dał Zbawiciel. Bóg Chrystus swoją służbą zbawił świat. Chrześcijanin zaś swoją szczerą służbą Bogu i ludziom, ma udział w tym zbawieniu i nie wolno mu tego zmarnować.


br. Cyriak OFM