IV Międzynarodowego Kongres Komisarzy Ziemi Św. zaczyna się już 26.11.2018 r.

Już niebawem, bo 26.11. rozpocznie się IV Międzynarodowy Kongres Komisarzy Ziemi Świętej. Miejscem jego organizacji jest Jerozolima, klasztor franciszkanów Najświętszego Zbawiciela przy Bramie Nowej (powyżej zdjęcie ubiegłoroczne).

Wśród osób oczekujących rozpoczęcia tego wydarzenia jest m.in. Prefekt Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich kard. Leonardo Sandri, Sekretarz Papieskiej Rady ds. Promocji Nowej Ewangelizacji Mons. José
Octávio Ruiz Arenas, Minister Generalny Zakonu Braci Mniejszych O. Michel Perry i Kustosz Ziemi Świętej O. Francesco Patton. Wśród oczekujących jest także 70. Komisarzy z całego świata. „Komisarze mają za zadanie szerzyć nabożeństwo do Świętych Miejsc na świecie i zapewnienie, by docierały te informacje do rodzin i lokalnych Kościołów. Co więcej, do nich należy także inicjatywa polegająca na poszerzeniu świadomości kolekty „Wielkiego Piątku”, ustanowionej przez Papieża Pawła VI dla potrzeb Świętych Miejsc i dla chrześcijan żyjących na Bliskim Wschodzie. Kolejnym zadaniem tej osoby jest promowanie pielgrzymek do Ziemi Świętej „, wyjaśnia kierownik Biura Koordynacyjnego Komisarzy Ziemi Świętej, Br. Marcello Cichinelli.

Oprócz spotkań, obecni będą mieli możliwość wzięcia udziału w celebracjach w Bazylice Grobu Pańskiego, w Getsemani i w modlitwach Nieszporów w Wieczerniku, w Jerozolimie. W Betlejem oprócz tego przeżyją oni doświadczenie rozpoczęcia adwentowego czasu liturgicznego, w ramach przygotowań do Bożego Narodzenie, w kraju, w którym urodził się Jezus. Pod kierunkiem profesorów Studium Biblicum Franciscanum, zostaną zorganizowane komisarzom także wycieczki biblijne i archeologiczne.

Celem IV Kongresu jest pogłębienie ewangelizacyjnego wymiaru Komisariatów Ziemi Świętej, poprzez refleksje, badania, modlitwy, wycieczki z przewodnikiem i wymianę doświadczeń. Rzeczywiście, podczas towarzyszenia pielgrzymom do Ziemi Świętej, komisarze pozwalają na nowo odkryć życie Jezusa z Nazaretu, Maryi Jego Matki a także Kościoła Apostołów.
Każdy duchowy animator pielgrzymów jest jak nauczyciel, który uczy, przez nawiedzanie świętych miejsc, aby przeczytać piątą Ewangelię wypisaną na kamieniach: Ziemię Świętą. Tak więc staje się sposobem na ponowne odkrycie radości i piękna wiary w Chrystusa Zbawiciela. Narzędzia komunikacji Ziemi Świętej, takie jak Chrześcijańskie Centrum Medialne (https://www.cmc-terrasanta.org/ i http://www.custodia.org/) szeroko będą omawiać wydarzenia, programy i transmisje na żywo najważniejszych momentów.

Również zostałem zaproszony do tego szlachetnego grona. Mam nadzieję, że uda się Wam przyjrzeć także tym wydarzeniom. Kongres zakończy się 2.12.2018 r. Pozdrawiam serdecznie