Pieśni na dziękczynienie

Ref. Cały świat niech śpiewa tę pieśń: Panem naszym Bóg.
1. Niech cały świat weseli się w Bogu,  z radością niechaj służy i czcią. Albowiem Pan Bóg jest naszym Stwórcą, On w dłoniach Swoich dzierży nasz los.         
2. Pan Bóg jest naszym jedynym Ojcem, z radością każdy niech śpieszy doń. Pan Bóg jest także naszym Pasterzem, Za nim jak owce dążmy wciąż. 
3. Bóg okazuje nam miłosierdzie, niech wdzięczność nigdy nie gaśnie w nas. Chwała bądź Bogu po wszystkie wieki, za dobrodziejstwa dawane nam.

Chwała i dziękczynienie Bądź w każdym momencie
Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramecie.
Ile minut w godzinie, A godzin w wieczności,
Tyle kroć bądź pochwalon, Jezu, ma miłości.

1. Cóż Ci, Jezu, damy Za Twych łask strumienie? Z serca Ci składamy Korne dziękczynienie.  
Panie nasz króluj nam, Boże nasz króluj nam, Poprzez wieczny czas  Króluj Jezu nam. 
2. W serca Twego ranie, O serc naszych Królu, Pokój i wytrwanie. Ukojenie w bólu.
3. Ty nas wspieraj w znoju, Strzeż przez życie całe, Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę.

Dzięki, o Panie, składamy dzięki, O,Wszechmogący nasz Królu w niebie!
1. Za to, że dałeś nam wiarę.                      Dzięki, o Panie…
2. Za to, że dałeś nam miłość.                    Dzięki, o Panie…
3. Za to, że dałeś nam Siebie.                    Dzięki, o Panie…
4. Ty nam przebaczasz grzechy.                Dzięki, o Panie…
5. Ty nam przywracasz życie.                    Dzięki, o Panie
6. Za to, że jesteś z nami.                          Dzięki, o Panie
7. Tobie śpiewamy z radością.                   Dzięki, o Panie

Jezusowi cześć i chwała za miłości cud, Niech mu śpiewa ziemia cała, niech Go wielbi lud.
1)  On nam wskazał nieomylną drogę, On za owce swoje życie dał. On przez krzyż zwyciężył śmierci trwogę, Nam nadzieję zmartwychwstania dał.                
2)  On prowadzi nas do nowej ziemi, Gdzie nie będzie cierpień ani łez. Choć krzyżową drogą z Nim idziemy, Wiedzie tam gdzie wieczne szczeście jest.    
3)  Więc dziękujemy Jemu z całej duszy, Że się dla nas w małej Hosti skrył. Niech ta miłość serca nasze wzruszy, Byśmy Go kochali z wszystkich sił. Jezusowi cześć i chwała

1. O Boże, dzięki Ci składamy za ten wielki cud. * Za Twej miłości wieczny zamysł, by odkupić lud. * Tyś Syna swego dał, by człowiek życie miał. * On przyjął na się ludzkie ciało, jednym z nas się stał.
2. Lecz nie dość było tej miłości, że wśród ludzi żył. * On w Eucharystii wśród nas gości, w Hostii tej się skrył. * Tu otwarł Serce swe i łaski wiernym śle, * On jest pokarmem naszych dusz i umocnieniem sił.
3. Zawitaj, Jezu, drogi Gościu, źródło hojnych łask. * Ty nas gromadzisz w jeden Kościół, Ty jednoczysz nas. * Bądź siłą naszych dusz, ostoją pośród burz, * pozostań z nami w doczesności i po wieczny czas.

Ojcze, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie.
Jezu, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie.
Duchu, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie.

1. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć! Chcę Cię Jezu kochać wiernie, dzieckiem Twoim zawsze być!
Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć, Serce moje duszę moją, Panie Jezu weź.
2. Wszystko Tobie oddać pragnę Od najmłodszych moich lat, Pomóż Jezu, By mnie nie zwiódł pokusami swymi świat.
3. Wszystko Tobie oddać pragnę, W duszy czuję święty żar. To Ty dajesz dziecku swemu Twojej łaski Boży dar.