Zmartwychwstanie – pieśni

1. Alleluja! Żyw już jest śmierci zwyciężyciel. Dziś z grobu swego powstaje Chrystus, nas grzesznych Wybawiciel, Wieczny nam żywot nastaje. (Niech więc brzmi dziś ziemia cała: Bądź Zbawcy wieczna cześć chwała.) x2 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 2. Alleluja! Na krótko odpocząwszy sobie po ciężkim bolesnym boju, W swym cichym i spokojnym grobie, w niezamąconym spokoju. (Z snu się przebudził ziemskiego, wrócił do Ojca swojego.) x2 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 3. Alleluja! Powstał w swym przechwalebnym ciele, wszystko wskroś przenikającym; Z nim wstały radość i wesele na ziemi przemijające, (Gdy chciał, proch ten ziemski zrzucił i znów do Ojca powrócił.) x2 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 4. Alleluja! Najgłówniejsze dzieło wykonał: całego świata zbawienie. Niedowiarstwom ich moc odebrał, a błędom dał oświecenie: (Utwierdził Ewangelię, Głosić ją kazał wszem ludom.) x2 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 5. Alleluja! Na silnej skale już spoczywa Chrystusa wiary ustawa, Gdy chrześcijan dzień się zaćmiewa, nowe im światła nastawa, (Do nieba Jezus wiedzie ich w nagrodę mąk i trudów swych.) x2 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 6. Alleluja! Już Jezus Chrystus zmartwychpowstał, Chrześcijaninie raduj się, Że ciało twoje znów ożyje, Zwycięzca śmierci wskrzesi je; (Wprowadzi za trudy, znoje do chwały niebios podwoje.) x2 Alleluja, Alleluja, Alleluja!

1. Chrystus Pan w niebo wstępuje; niech się wierny lud raduje! Na cześć Jego zawołajmy, chwałę Panu zaśpiewajmy: Alleluja, alleluja. 2. Chóry niebian Go witają, cześć i chwałę Mu oddają; wielce cieszą się Anieli, kiedy Chrystusa ujrzeli: Alleluja, alleluja. 3. Chrystus Pan wstąpił dnia tego do Królestwa niebieskiego, równy w Bóstwie Ojcu swemu usiadł po prawicy Jemu. Alleluja, alleluja. 4. Miejsce nam gotuje w niebie, chcąc nas wszystkich mieć u siebie; niebaśmy już dziedzicami, porównani z Aniołami. Alleluja, alleluja. 5. Niechaj ustępuje trwoga, mamy Zbawiciela Boga! Szatan, grzech i śmierć zwalczona, przez Chrystusa zwyciężona. Alleluja, alleluja. 6. Obiecał Ducha Świętego, aby strzegł serca naszego, aby cieszył nas i bronił i od czarta nas zasłonił. Alleluja, alleluja. 7. Apostołowie, patrzajcie, za Nim w niebo spoglądajcie; Jezus, ten co od was idzie, by świat sądzić znowu przyjdzie. Alleluja, alleluja. 8. Czemu patrząc tu stoicie? Czy słów Mistrza nie pomnicie? „Idąc w cały świat pogański, głoście Mu testament Pański”, Alleluja, alleluja. 9. „Gdy me słowa wykonacie, życie swoje za Mnie dacie, wtedy przyjmę, was do siebie i uwieńczę chwałą w niebie.” Alleluja, alleluja. 10. Tego czasu wesołego chwalmy z serca Pana swego; chwała bądź Bogu naszemu, w Trójcy świętej jedynemu. Alleluja, alleluja. 11. Chwała Ojcu Przedwiecznemu, co dał byt stworzeniu wszemu; bądź Mu sława, dziękczynienie, wieczna cześć i uwielbienie. Alleluja, alleluja. 12. Jezu Chryste, Zbawicielu, wszystkich dusz Odkupicielu, Twe nad światem królowanie niechaj nigdy nie ustanie. Alleluja, alleluja. 13. Duchu Święty, Tobie pienia, coś jest sprawcą uświęcenia; niech za dary z Twojej ręki co dzień niesiem Ci podzięki. Alleluja, alleluja.

1. Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota; rozerwała grobu pęta Ręka święta. Alleluja! 2. Twój, Adamie, dług spłacony, Okup ludzki dokończony; wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi Dziećmi twymi. Alleluja! 3. Próżno, straże, grób strzeżecie! Już Go tutaj nie znajdziecie: wstał, przeniknął skalne mury Bóg natury. Alleluja! 4. Teraz On na ludzkie plemię I na miłą patrzy ziemię, która drogo dziś przybrana Kosztem Pana. Alleluja! 5. Przez Twe święte Zmartwychwstanie Z grzechów powstać daj nam, Panie, potem z Tobą królowanie. Alleluja! Alleluja!

1. Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie. Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi – Alleluja 2. Darmo kamień wagi wielkiej; Żydzi na grób wtoczyli Darmo dla pewności wszelkiej zbrojnej straży użyli. Na nic straż, pieczęć i skała, nad grobem Pana się zdała. Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi – Alleluja 3. Bóg wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie twory, Wstaje z grobu, kruszy mury, nie zna żadnej zapory. Zdjęta trwogą straż upada i prawie sobą nie włada. Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi – Alleluja 4. Salome i dwie Maryje w grobie czasu rannego Słyszały głos: „Pan wasz żyje. tu tylko odzież Jego. Idźcie i to wszystko, coście widziały, uczniom ogłoście”. Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi – Alleluja 5. Niewiasty te się z nadziei widzenia Pana cieszą I zaraz do Galilei z nowiną słodką śpieszą; Oznajmują co widziały, co im mówił Anioł biały. Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi – Alleluja 6. Do Emaus dwaj uczniowie idący, smutni srodze, Zatopieni z Nim w rozmowie, nie poznali Go w drodze, Aż gdy chleb im błogosławił i zadumanych zostawił Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi – Alleluja 7. Także Pan i Magdalenie żywy widzieć się daje Która słodkie to widzenie głośnio wszędzie wyznaje: ?Jezus zmartwychwstał prawdziwie, Który cierpiał był zelżywie?. Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi – Alleluja 8. Bądźmy przeto zapewnieni, że choć wszyscy pomrzemy, z grobu kiedyś obudzeni, także zmartwychwstaniemy i potem już bezpiecznie z Bogiem żyć będziemy wiecznie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi – Alleluja. 9. Że Chrystus spod mocy czarta plemię dobył Adama I przez Zbawcę nam otwarta stoi do nieba brama Przez którą z otchłań ciemności zawiódł rzesze do jasności. Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi – Alleluja 10. Jezu Chryste, dobry Panie, Ciebie kornie prosimy – niech przez Twoje zmartwychwstanie, gdy i my powstaniemy, z wybranymi Twymi w niebie wiecznie oglądamy Ciebie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi – Alleluja.

1. Zwycięzca śmierci piekła i szatana Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana Naród niewierny trwoży się przestrasza Na cud Jonasza – Alleluja! 2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, Anioł zstępuje, niewiasty pociesza; Patrzcie mówi im, grób ten próżny został, Pan zmartwychpowstał” .Alleluja! 3. Ustąpcie od nas, smutki i trosk żale, Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale. Ojcu swojemu już uczynił zadość, Nam niesie radość. Alleluja! 4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli, Utwierdza w wierze, aby nie wątpili. Obcuje z nami, daje nauk wiele O swym Kościele. Alleluja! 5. Już nie przestaje z narodem niewiernym, Samym się tylko ukazuje wiernym; Nieśmiertelności przedstawia znamiona Wśród uczniów grona. Alleluja! 6. Boleści, rany, wzgardy wyrządzone I śmierć haniebna są już nagrodzone; Za poniżenia został wywyższony Nad wszystkie trony. Alleluja! 7. Ciesz się, Syjonie, Chrystusa Kościele! Oto zabity Bóg twój żyje w ciele; Śpiewaj z weselem: Pan króluje z drzewa”, Jak Dawid śpiewa, Alleluja! 8. Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona, Wina pierwszego rodzica zgładzona. Niebios zamkniętych jest. otwarta brama, Synom Adama. Alleluja. 9. Więc potargawszy nałogi grzechowe, Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe, Z dala mijając nieszczęść naszych groby, Miejsca, osoby. Alleluja! 10. Przez twe chwalebne, Chryste Zmartwychwstanie, Daj w łasce Twojej stateczne wytrwanie I niech tak w chwale, jakoś Ty, równie my Zmartwychwstaniemy. Alleluja!

1. Raduj się nieba Królowo, Alleluja! Ciesz się świata Cesarzowo! Alleluja! 2. Syn Twój, któregoś nosiła, Alleluja! A nam mile porodziła, Alleluja! 3. Co był za nas umęczony, Alleluja! Ten zmartwychwstał uwielbiony, Alleluja! 4. Zmartwychwstał, jako wprzód mówił, Alleluja! Naprawił co Adam zgubił, Alleluja! 5. Wesel się z tej chwały Jego, Alleluja! Módl się za nami do Niego! Alleluja!