IV Niedziela Adwentu, rok C

Na dzień przed Narodzeniem Pana Jezusa Kościół święty w liturgii Słowa daje nam do rozważenia fragment Ewangelii, w którym jest opisane spotkanie dwóch kobiet ? Maryi
i Elżbiety. Jest to także spotkanie dwóch Synów ? Jezusa i Jana Chrzciciela. Obecny moment w życiu kobiet związany jest ze szczególnym działaniem Boga. Dzisiejsze wydarzenie ściśle także koresponduje ze zwiastowaniem, czyli bezpośrednią interwencją ze strony Boga
w postaci odwiedzin Anioła Gabriela. Na słowa pozdrowienia Maryi dziecko w łonie Elżbiety podskakuje z radości, a sama Elżbieta zostaje napełniona Duchem Świętym. Ujawniają się dwa owoce spotkania z Bogiem ? radość i obecność Ducha Świętego. Napełnienie Duchem Świętym nie ogranicza się do wewnętrznego doświadczenia, zamkniętego na dnie serca, ale prowadzi do radosnego okrzyku, do dzielenia się radością z drugim człowiekiem, do wypowiedzenia na głos uwielbienia Boga w osobie Maryi, która przecież nosi w sobie Jezusa.

Czy moje serce jest gotowe na przyjście Boga? Czy próbuję w swoim życiu rozpoznawać Jezusa w drugim człowieku? Czy wierzę w działanie Opatrzności Bożej? Czy oczekuję od Boga znaku potwierdzającego Jego obecność?

?Szczęśliwa jest ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa powiedziane Jej przez Pana?.
Szczęśliwy jest ten, który spotkał w swoim życiu Boga i uwierzył. Uwierzył i zawierzył.


br. Albert OFM