Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, 2019r.

Św. Paweł w liście do Galatów w rozdziale 4 począwszy od wersetu 4 wspominając o wypełnieniu się czasu, które jest nawiązaniem do wersetu 2: Aż do czasu określonego przez ojca podlega on opiekunom i rządcom., który wspomina o wypełnieniu się czasów opiekunów. Jak ojciec ustanawia ten dzień, tak samo Bóg ustanawia czas, w którym Syn miał przyjść na ziemie. Myśl o wypełnieniu się czasu, kiedy przyszedł na świat Syn Boży występuje wiele razy w pismach Nowego Testamentu, oczywiście termin ten jest uzależniony od decyzji Pana Boga, a nie od poziomu dojrzałości duchowej ludzi. Ukazuje nam on, że Kościół zawsze upatrywał w czasie przyjścia Chrystusa za najważniejsze wydarzenie w planach Boga. Więc nasze czasy do czasu paruzji są czasami eschatologicznymi, ale w szerszym sensie, natomiast czasy po paruzji będą eschatologiczne, ale w sensie ścisłym. W listach Apostoła Narodów Ojciec najczęściej nazywany jest Bogiem, zastosowanie tutaj czasownika ? evxape,steilen ? odnoszącego się do zlecenia misji Synowi przez Boga, natomiast w w. 6 będzie się odnosił do posłania Ducha Świętego. Natomiast wyrażenie zrodzonego z niewiasty ukazuje Syna Bożego, który przyjmuje prawdziwą ludzką egzystencję, przyjście na ziemię Syna nie odbyło się w nagły i olśniewający sposób pojawiając się wśród ludzi, ale w sposób naturalny przez narodzenie jak to jest z każdym człowiekiem. Przyjęcie natury ludzkiej przez Syna Bożego powodowało podporządkowanie się ?Prawu?. Należy przyjąć, że odnosi się to do Prawa Mojżeszowego, pokazując nam przynależność Syna do Narodu Wybranego. Autor przytaczając nam ten termin chce nas uświadomić wszystkie skutki takiego uniżenia wskazując, że cała ludzkość trwa w niewoli, przyjmując pod pojęciem ludzkości naród wybrany i pogan albo tylko samych Żydów. Była ona poddana Prawu, pod panowaniem opiekunów, zarządców i nadzorców oraz spraw światowych. Dlatego również Syn Boży zaczął dzielić z ludzkością niewolę, przez to musiał się stać przekleństwem za całą ludzkość i umrzeć na krzyżu.