III Niedziela zwykła, rok C

Słowa Boga są Duchem i Życiem? podaje natchniony autor psalmu 19 . pokrzepiają dusze , radują serce, wszystkie razem są słuszne. Wypełniają pustkę w człowieku, stworzeniu Boga, które miało zawsze istnieć w doskonałej  harmonii miłości ze Stwórcą, lecz wybrało nieposłuszeństwo. Przez nie powstał ?brak? , ktory tylko Słowo Boga może wypełnić. I to dzieje się właśnie gdy Izraelici mieszkający już w swoich domach, po powrocie z niewoli , gromadzą się razem i domagają się od Ezdrasza pisarza księgi Prawa i odczytywania jej głośno. To wypełnia ich pustkę i pełne lęku serca. Słowo Boga pokrzepia duszę  . podobnie dzieje się w sercach tych, którzy słuchają czytającego w synagodze księgę Jezusa. Jak podaje św. Łukasz: ? wszyscy ( słuchający) przyświadczali mu I dziwili się pełnym łaski słowom , które płynęły z ust jego? . Wszyscyśmy zostali napojeni jednym Duchem ? pisze św. Paweł w liście do Koryntian. Owo napojenie Duchem jest owocem właśnie słuchania Słowa Bożego, które pokrzepia I raduje serce każdego kto pragnie wypełnić pustkę swego życia Bogiem.


br. Cyriak OFM