Droga Krzyżowa na ulicach Jerozolimy


Tekst nabożeństwa odprawianego co piątek przez franciszkanów w Jerozolimie.

I. Tutaj Pan Jezus zostaje na śmierć skazany. Wtedy Piłat wypuścił im Barabasza a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie (Mt 27,26). Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was (Mt 5,11).

II. TUTAJ Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota (J 19,17). Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest Mnie godzien (Mt 10,38).

III. TUTAJ Jezus upada po raz pierwszy. On obarczył się naszym cierpieniem, i dźwigał nasze boleści (Iz 53,4). Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe (Mt 26,41).

IV. TUTAJ Jezus spotyka Matkę Najświętszą. Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamiary serc wielu (Łk 2,34-35). Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni (Mt 5,4).

V. TUTAJ Szymon Cyrenejczyk pomaga dźwigać krzyż Jezusowi. Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola; i włożyli na niego Krzyż, aby go niósł za Jezusem (Łk 23,26). Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować (J 15,20).

VI. TUTAJ Weronika ociera twarz Jezusowi. Nie miał On wdzięku ani blasku, aby na Niego patrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści (Iz 53,2-3). Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy (J 15,1-2).

VII. TUTAJ Jezus upada po raz drugi. On był zraniony za nasze grzechy, zmiażdżony za nasze winy. Dla naszego zbawienia znosił karcenie, przez Jego rany zostaliśmy uzdrowieni (Iz 53,5). Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają… Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych ale grzeszników (Mt 9,12-13).

VIII. TUTAJ Jezus spotyka płaczące niewiasty. A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: ?Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!… Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?? (Łk 23,27-28.31). Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7).

IX. TUTAJ Jezus upada po raz trzeci. Wszyscy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan sprawił, że jego ugodziły winy nas wszystkich (Iz 53,6). Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia (Łk 15,7).

X. TUTAJ Jezus zostaje z szat obnażony. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego jedna część; wzięli także tunikę (J 19,23). Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła (Mt 5,29).

XI. TUTAJ Jezus zostaje przybity do krzyża. Dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. Później ukrzyżowali Go (Mk 15,23-24). A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne (J 3,14-15).

XII. TUTAJ Jezus umiera na krzyżu. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: ?Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego?. Po tych słowach skonał (Łk 23, 44-46). Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie  swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15, 13).

XIII. TUTAJ Jezus zostaje zdjęty z krzyża. Józef z Arymatei poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił (J 19,38). Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów (Łk 9,26).

XIV. TUTAJ ciało Jezusa złożono do grobu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród; w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu (J 19,40-42). Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, a jeżeli obumrze, przynosi plon obfity (J 12,24).

Zakończenie. TUTAJ Jezus Zmartwychwstał. Nie bójcie się! Wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał jak powiedział. Chodźcie , zobaczcie miejsce, gdzie leżał (Mt 28,5-6).