Uroczystość NMP Królowej Polski, rok 2019

Niewiasta obleczona w słońce, pod jej stopami wieniec z gwiazd dwunastu, Matka Boga, Arka jego Przymierza i Królowa Niebios jest Królową także w doczesności, tam gdzie serca ludzi chcą tego. Jest matką Tego, który pasie wszystkie narody żelazną rózgą i jednocześnie z Mocy Ojca uwalnia spod władzy ciemności i przenosi do swego Królestwa. W Nim jest odkupienie człowieka i odpuszczenie grzechów. Jego zaś Matka trwając przy Nim od narodzin , przez Mękę Krzyża aż po Chwałę wieczną, nie odstępuje także ani na chwilę żadnego człowieka I żadnego stworzenia. W Chrystusie wszystko jest stworzone, wszystko cokolwiek istnieje w niebie i na ziemi. W Maryi Żywej Arce Bożego Przymierza, wszystko co stworzone ma oparcie, troskę i opiekę, Bo to Matka wszelkiego stworzenia ogłoszona koronie stworzenia ? człowiekowi. ?Oto Matka Twoja?


br. Cyriak OFM