Wniebowstąpienie Pańskie, 2019r.

Ewangelia dzisiejszej Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego uzmysławia nam, że odejście Jezusa z ziemskiego życia do nieba, nie oznacza, że On o nas zapomina, że nie jest już zainteresowany naszym życiem. Boga interesuje nasze życia; każdego z nas z osobna, jak i jako wspólnoty wierzących.

Chrystus na początku dzisiejszej perykopy przypomina uczniom, że to, co zostało zapowiedziane przez proroków w Starym Przymierzu, wypełniło się w Nowym Przymierzu ? w Nim samym ? w Chrystusie.

 Ten fakt historyczny, pokazuje wierność Boga względem słowa jakie wypowiada. Bóg jest wierny temu, co postanawia. Jest wierny, pomimo naszej niewierności. Zapowiadał śmierć i zmartwychwstanie Swego Syna i Chrystus prawdziwie został umęczony i zmartwychwstał.

Apostołowie stali się świadkami tych wydarzeń. Na ich świadectwie opieramy swoją wiarę. Ci świadkowie wiary, zostali, w dzisiejszej Ewangelii, zapewnieni, iż zostaną napełnieni ?mocą z wysoka?. Ta, owa moc, to Paraklet, którego Chrystus im przyobiecał. To wydarzenie będziemy uobecniać w sposób liturgiczny w następną niedzielę.

Chrystus uczy nas i wskazuje nam, że jest On Bogiem wiernym. Przekazuje on obietnice swego Ojca. Zapewnia o asystencji Ducha Świętego, który będzie prowadził Kościół do zbawienia. Udziela błogosławieństwa, aby umocnić swoich uczniów. Wskazuje, gdzie jest nasza ojczyzna ? w niebie.

W świetle ostatnich wydarzeń przykrych dla Kościoła w Polsce, ta Ewangelia, jak każda inna, ma pobudzać nas do wiary i nadziei w dobro Boga i Kościoła. Kościół jest święty, bo został założony przez Chrystusa, który jest Bogiem! Jest także grzeszny, grzesznością ludzi, lecz te ziemskie skazy nie są w stanie przyćmić transcendencji Kościoła.

Piękno i świętość Kościoła ziemskiego, który obrazuje Kościół niebiański, zależy od naszej postawy. Postawa ta realizuje się w naszej relacji do Boga, która rozwija się na modlitwie. W lekturze Pisma Świętego nabieramy ufności, że Bóg jest wierny i troszczy się o Kościół poprzez świętych i oddanych mu ludzi. Duch Święty, którego tchnie na nas, zapewnia nam trwanie w nauce Kościoła. A na każdej Eucharystii poprzez ręce kapłana, świętego bardziej lub mniej, nam błogosławi! Niech dzisiejsza Ewangelia umocni naszą wiarę w słowo Boga, który jest wierny. Niech pobudzi nas do wierności Bogu i Kościołowi poprzez służbę i modlitwę. Niech wzbudzi w nas ufność życia wiecznego.br. Tarsycjusz OFM