Święto Świętej Rodziny, rok 2019

Trwając w radosnej oktawie Narodzenia Pańskiego obchodzimy dzisiaj w Kościele Powszechnym Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, Rodziny, która stała się dla nas wszystkich wzorem więzi rodzinnych. Co stoi u podstawy ich świętości ?  To, że każda z tych osób ukochała Boga i Jego wolę. Jezus Chrystus, Syn Boży, z miłości do Boga i ludzi, wcielił się i przyszedł na świat jako człowiek, aby zbawić świat. Maryja Dziewica wybiera w wolności propozycję Boga przekazaną jej przez Archanioła Gabriela i staje się Matką Chrystusa. Święty Józef, w obliczu cudu poczęcia Jezusa, zawierza Słowu Boga i przygarnia Maryję pod swój dach, stając się tym samym opiekunem Chrystusa. Miłość do Boga uwidoczniła się w ich wzajemnej trosce o siebie i w rodzinnej zażyłości w jakiej żyli.

Ciekawe jest to, że Ewangelia dzisiejszej Liturgii Słowa przytacza nam bardzo dramatyczny wątek historii Świętej Rodziny i opowiada o śnie Józefa, w którym to anioł niedługo po narodzinach Jezusa nakazuje mu: ?Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby Je zgładzić?. Mt 2,13b Święty Józef, posłuszny Bogu, razem ze swoimi najbliższymi ucieka nocą do Egiptu, aby uniknąć zawiści Heroda i pozostaje tam aż do jego śmierci. Po powrocie do swego kraju, Święta Rodzina musi zamieszkać w Nazarecie, unikając tym samym w Judei prześladowania z rąk kolejnego tyrana- Archealosa.Z tej perykopy płynie dla nas ważna lekcja. Pomimo Bożej bliskości i miłości, Święta Rodzina tak jak każdy z nas, przeżywała trudne chwile. Oznacza to, że świętość nie polega na sielankowym i spokojnym życiu, w którym to Pan Bóg wszystko za nas ?załatwia?. Rodzina Jezusa Chrystusa stała się święta, ponieważ z wiarą przyjmowała codzienność, ufając we wszystkim Bogu, który poprzez ich posłuszeństwo mógł spełniać swoje dzieła, jednocześnie troszcząc się o nich. Tak więc nawet tak trudne doświadczenie jak ucieczka do Egiptu, który dla Żydów stał się symbolem niewoli i prześladowania, dzięki wierze może stać się miejscem doświadczenia Bożej opieki i spełniania się Jego obietnic ?Tak spełniło się słowo Pana napisane przez proroka: Z Egiptu wezwałem mojego Syna?. Mt 2,15


br. Noe OFM