Prace remontowe w Nazarecie

Grota diakona Konona

Dziś, będąc w Nazarecie, zauważyłem początek prac zwiazanych z grotą diakona Konona. Jest to grota, znajdująca się obok groty Zwiastowania NMP. Jakiś czas temu uległa ona zniszczeniu – zapadła się. Pojawiło się zatem niebezpieczeństwo zawalenia sie i groty Zwiastowania. Nasi współbracia więc, troszcząc się o zabezpieczenie tej groty w 2008 r. zamknęli możliwość wchodzenia do niej, by nie zmieniać mikroklimatu groty. Wezwali ponadto naukowców by zabezpieczyć ją odpowiednimi konserwantami. Niestety procesu niszczenia struktury skały nie da się powstrzymać, można jedynie spowolnić, co też skutecznie jest czynione przez Franciszkanów we współpracy z naukowcami.

Przy okazji warto zwrócić uwagę na piękną mozaikę zamontowaną w krypcie kościoła św. Józefa, czyli w domu rodzinnym Pana Jezusa.

Krypta kościoła św. Józefa

Pozdrawia wszystkich grupa pielgrzymów z Rogowa