Jerozolima – Droga Krzyżowa i Bazylika Zmartwychwstania

<p>

</p>

<!– wp:paragraph –>
<p>Jeśli chciałbyś odbyć nabożeństwo drogi krzyżowej ulicami Jerozolimy, możesz <a href=”http://ziemiapana.pl/2019/04/droga-krzyzowa-na-ulicach-jerozolimy/”>skorzystać z rozważań.</a></p>
<!– /wp:paragraph –>