II Niedziela Wielkiego Postu, rok A

Przemienienie Jezusa. Tę tajemnicę tego historycznego wydarzenia przedstawia nam dzisiejsza Ewangelia. Chrystus zabiera wybranych uczniów na górę, gdzie w ich obecności ogarnia ich świetlisty obłok, z którego to przemawia z nieba głos: To jest mój Syn umiłowany Jego słuchajcie(Mt 17,5). W czasie tego wydarzenia ukazali się także Mojżesz i Eliasz. Obecność Mojżesza, wskazuje na Prawo nadane przez JHWH, które jest zarazem przymierzem, jakie zawiera JHWH z Izraelem. Eliasza zaś – prorok, wskazuje na tego, który przepowiada w imieniu JHWH, objawiając Boże plany względem ludzkości. Żydzi, jak można wyczytać w Księdze Wyjścia, oczekiwali na powrót Mojżesz i Eliasza – tych, z którymi Bóg rozmawiał na górze Synaj. 

Obłok –  νεφελη. To samo słowo występuje w Księdze Wyjścia, kiedy to obłok zasłonił górę (Wj 24,15) oraz przybytek (Wj 40,34). Pojawienie się obłoku, zawsze było interpretowane jako doświadczenie Bożej obecności, kiedy zjawiał się obłok, zjawiał się i w nim, w jaki sposób tajemniczy, Bóg. Obłok to symbol Bożej obecności. 

Co mówi więc to słowo w swym wymiarze przekazu Boga? Apostołowie, którzy są Żydami, winni znać, więc te wszystkie znaczenia obłoku oraz oczekiwanie związane z Mojżeszem i Eliaszem. Widząc więc teraz te wydarzenia, które im się jawią, pokazują, że Jezus Chrystus, ten za którym poszli, jest prawdziwym Bogiem, pochodzi od Ojca i pełni wolę Ojca i przychodzi wolę Ojca przekazać – to jest najważniejsza myśl dzisiejszej Ewangelii. Jezus jest Bogiem, mimo, że widać Go w materii cielesnej. 

To jest także słowo dla nas: Jezus jest Bogiem. Tylko osoba Jezusa Chrystusa daje zbawienie. Tylko osoba Jezusa Chrystusa jest w stanie nas uzdrowić i uwolnić z naszych grzechów, nałogów, niedomagań. 

Co ponadto to słowo może nam dziś jeszcze przekazać, czego nauczyć? Aby poznać Boga, Jego działanie, trzeba czytać Słowo Boże. Dzięki znajomości Starego i Nowego Testamentu, możemy rozpoznawać działanie Boga w świecie. Dzięki znajomości Pisma rozeznajemy duchy. Dzięki znajomości Pisma rozeznajemy znaki czasu. 


br. Tarsycjusz OFM