Niedziela Wielkanocy, 2020 rok

W Kościele Świętym przeżywamy najważniejszą niedzielę w ciągu całego roku liturgicznego, najważniejszy dzień dla każdego chrześcijanina. Chrystus zmartwychwstał! I jak zachęca aklamacja przed Ewangelią Odprawiajmy nasze święto w Panu. Jesteśmy zaproszeni przez samego Boga, aby w tym dniu świętować zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad grzechem, nad moim grzechem i przywróceniem mnie do życia w komunii z Nim. Jest to święto życia i nadziei. 

Bardzo ciekawe jest to, że w dzisiejszej Ewangelii według świętego Jana (J 20, 1-9) ani Maria Magdalena, ani Piotr ani drugi uczeń, nie spotykają się z Jezusem. We wczorajszej liturgii Wigilii Paschalnej to sam Jezus wychodzi naprzeciw niewiastom, które przyszły rankiem do Jego grobu, i mówi im Witajcie i nie bójcie się. Daje im się objąć. A dzisiejszej niedzieli ?

W poranek zmartwychwstania, który świętujemy, Maria Magdalena przychodzi do grobowca gdy, w dosłownym tłumaczeniu greckim, ciemność jeszcze gdy jest σκοτιας ετι ουσης. I nie widzi ani żywego Pana, ani nawet Jego ciała ! Jest zrozpaczona. Cierpienie Magdaleny potęguje przeświadczenie, że oto nie tylko zabito jej Mistrza, ale nie uszanowano Jego ciała i wykradziono je. Również święty Piotr i drugi uczeń nie spotykają w tym miejscu swojego Pana, chociaż Piotr wchodzi do grobowca i widzi więcej niż święta Magdalena. Drugi uczeń stoi przez chwilę na zewnątrz, tak jakby się bał wejść do środka. Warto zaznaczyć, że dla Żydów grób przywołuje wiele negatywnych skojarzeń, jest miejscem radykalnie oddalonym od światła, które oddala człowieka od życia. Grób jest również miejscem rytualnie nieczystym. Ale mimo to ten drugi uczeń wchodzi w końcu do środka i wtedy zobaczył i wierzył ειδεν και επιστευσεν.

Bóg zaprasza ciebie i mnie, abym dzisiaj wszedł do miejsc w moim życiu, które mnie przerażają, które są rytualnie nieczyste, które są bez życia. W Wielki Piątek Chrystus oczyścił te miejsca swoją Krwią, a dzisiaj pokazuje mi poprzez leżące płótna że był w tych miejscach razem ze mną i przemienił je. Czy zobaczę to i uwierzę ?

Jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi nadziej. Dzisiaj uwierzyliśmy, że Jezus Chrystus odkupił każdą historię naszego życia. Mogę być pełny ufności i wdzięczności Mistrzowi, że kiedyś i mój grób będzie pusty. A teraz razem z Magdaleną i dwoma uczniami mamy iść dalej, aby spotkać się z naszym Panem w Galilei- w naszej codzienności.


br. Noe OFM