Pomoc chrześcijanom z Betlejem

Bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim osobom dobrej woli, którzy wspomogli akcję pomocy chrześcijanom z Betlejem. Jako, że praktycznie od marca 2020 r. ruch pielgrzymkowy został wstrzymany ze względu na COVID, mieszkańcy Betlejem utrzymujący się w znacznym stopniu z niego znacznie zubożeli, stąd zrodziła się idea pomocy im ofiarowanej. Brat Jordan, dzięki Waszym ofiarom, mógł zakupić i ofiarować paczki żywnościowe! Serdeczne Bóg zapłać. Kilka zdjęć z tego wydarzenia. Niech Pan wynagrodzi ofiarodawców za ich otwarte serca i gest pomocy. Szczególne podziękowania dla parafii z Chełma Śląskiego i z Rogowa oraz grupie dobrych osób z Niemodlina a także wolontariuszom z Betlejem oraz braciom Jordanowi (nadzorującemu akcję pomocy z bliska – w Betlejem) i Ananiaszowi (inspirującemu pomoc z Polski, gdzie kuruje tymczasowo swoje zdrowie)!