Nowy skład Zarządu Kustodii Ziemi Św.

Pragnę poinformować, że Kapituła Kustodii Ziemi Św. wybrała nowy skład Zarządu Kustodii. Zostali:

Kustoszem Ziemi Św.: br. Francesco Patton

Wikariuszem Kustodii: br. Ibrahim Faltas

Definitorami:
Br. John Luke Gregory
Br. Alessandro Coniglio
Br. Sandro Tomasevic
Br. Rashid Mistrih
Br. Silvio De La Fuente

Życzymy im owocnej posługi i asystencji Ducha Św.