Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, rok C

W porządku kalendarza liturgicznego Niedziela Palmowa rozpoczyna obrzędy Wielkiego Tygodnia, które doprowadzają nas do największej z tajemnic naszej wiary jaką jest przejście przez bramy śmierci do wiecznego życia z Bogiem. Zanim jednak nastąpią wydarzenia powstania z martwych i pustego grobu naprzód dokonuje się ofiara naszego odkupienia przez mękę i krzyżową śmierć naszego Pana Jezusa na … Dowiedz się więcej

Uroczystość Objawienia Pańskiego

            Dlaczego dzisiejsza Uroczystość Objawienia Pańskiego potocznie zwana jest także  Uroczystością Trzech Króli? Skąd też wiemy, że ci ewangeliczni mędrcy byli królami i było ich tyrzech o imionach: Kacper, Melchior i Baltazar? Co to była za gwiazda, o której trzykrotnie wspomina dzisiejsza perykopa? Dlaczego też ofiarowali takie, a nie inne dary nowo narodzonemu królowi żydowskiemu? … Dowiedz się więcej

XXVI Niedziela Zwykła

W pierwszej części dzisiejszej Markowej perykopy słyszymy apostoła Jana, który z zazdrością donosi Jezusowi, jak widział z innymi Apostołami pewnego człowieka, który przez wezwanie Jego imienia wyrzucał z opętanych złe duchy; i jak to stanowczo i z oburzeniem zakazywali mu takich poczynań w to Imię, albowiem w ich mniemaniu nie miał on do tego prawa, … Dowiedz się więcej

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (12. Niedziela Zwykła, rok B)

Na wstępie musimy sobie zdać sprawę, że dzisiejsza Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, która w tym roku przypada na 12. Niedziele Zwykłą, przejawia w sobie pewną nieszablonowość. Mianowicie świętujemy dzisiaj nie dzień jego narodzin dla nieba, jak to zazwyczaj bywa u świętych, których wspominamy w dniu ich śmierci, lecz faktyczny dzień jego przyjścia na świat … Dowiedz się więcej

VI Niedziela Wielkanocna, rok B

?Jak Mnie umiłował Ojciec, tak Ja was umiłowałem. Trwajcie w Mojej miłości. Będziecie zaś trwać w Mojej miłości, jeśli zachowacie Moje przykazania, podobnie jak Ja spełniłem przykazania Mojego Ojca[?]To nie wyście Mnie wybrali, lecz Ja was wybrałem?. Miłość Ojca do Syna jest źródłem, a zarazem szczytem miłości eschatologicznej. Jezus ukazuje nam w Swojej osobie niewidzialny … Dowiedz się więcej

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Głównej Patronki Polski

Dziś przeżywamy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, wielki dzień, wielkie święto, a przed nami jawi się pewne zdziwienie. W swym słowie Bóg stawia nas pod krzyżem Chrystusa. Można zapytać, co ma wspólnego dzisiejszy dzień z męką naszego Pana. Radujemy się przecież z królowania jego Matki, a przed nami jawi się paradoks, Maryja stojąca u … Dowiedz się więcej

Niedziela Palmowa (Mk 11, 1-10)

Kościół Święty podaje nam dzisiaj aż dwa fundamenty Ewangelii. Bogactwo w nich zawarte sprawia, że niemożliwe staje się ukazanie całej głębi dzisiejszej Liturgii Słowa w tym krótkim rozważaniu. W związku z tym chciałbym rozważyć jedynie pierwsza Ewangelię dzisiejszej Liturgii Słowa. Jezus wkracza do Jerozolimy, triumfalnie, jak głosiła stara przepowiednia. Witają go radosnym śpiewem. Nadchodzi Syn … Dowiedz się więcej

V Niedziela Wielkiego Postu, rok B

W perykopie ewangelicznej na V niedzielę Wielkiego Postu Jezus mówił przed swoją męką: ?Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy… Przyszedłem na tę godzinę?. Jezus używa słowa ?godzina? którym określa moment dokonania dzieła zbawienia. ?Godzina? Jezusa wskazuje na Jego uwielbienie i wywyższenie przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To wywyższenie Jezusa rozpoczyna się z chwilą wejścia … Dowiedz się więcej

V Niedziela Zwykła, rok B

?Uzdrowił wielu, których nękały rozmaite choroby i wyrzucił wiele demonów, lecz nie pozwalał demonom mówić Go znały.? Chrystus w tej Ewangelii przedstawił nam siebie, jako wszechmocnego lekarza, który leczy nie tylko z wszelkiego rodzaju chorób fizycznych, duchowych, ale przede wszystkim   jako tego, który leczy ludzkie serca swoim miłosiernym sercem. Pokazuje nam w ten sposób: co … Dowiedz się więcej

IV Niedziela Zwykła

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli przenosi nas do Kafarnaum gdzie jak pisze św. Marek Chrystus w szabat naucza. Jednakże owo nauczanie jest szczególne, forma przekazu budzi zdziwienie, Jezus naucza jak ten który ma moc, a nie jak nauczyciele Pisma. Trzeba więc zadać pytanie, jak nauczali uczeni w Piśmie, a jak nauczał Chrystus. Otóż z kart Pisma … Dowiedz się więcej