Niedziela Trójcy Przenajświętszej

Życie każdego chrześcijanina zaczyna się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego na chrzcie świętym, a o tej prawdzie przypomina nam każda modlitwa, którą rozpoczynamy znakiem krzyża i wezwaniem Trzech Osób Boskich. Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 233) zwraca naszą uwagę na to, że chrześcijanie są chrzczeni w „imię” a nie w „imiona” ponieważ jest … Dowiedz się więcej

Zesłanie Ducha Świętego, rok 2020

W dniu dzisiejszym Kościół obchodzi Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.Wylanie Ducha Świętego stało się jednocześnie początkiem Kościoła jako wspólnoty uczniów wybranych i posłanych przez Jezusa Zmartwychwstałego. A o fundamentalnej w nim roli Ducha Świętego poucza nas przewidziany na dzisiaj fragment Ewangelii według św. Jana(J 20,19-23). Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były … Dowiedz się więcej

Wniebowstąpienie Pańskie (VII Niedziela Wielkanocna), rok A

Wydaje się, że bardzo nieszczęśliwe jest tłumaczenie dzisiejszej perykopy Ewangelii, którym posługujemy się w liturgii. Słyszymy dziś nakaz Jezusa dany apostołom, a dalej każdemu z wierzących: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody (…)”. W oryginale, w wersecie 19 jest użyty czasownik μαθητεύω, który dosłownie oznacza „być uczniem”, „uczynić uczniem”. Oczywiście, etymologicznie, ten kto ma zostać uczniem musi … Dowiedz się więcej

VI Niedziela Wielkanocy, rok A

Trwanie w radości paschalnej udziela nam się za przyczyną Ducha Pocieszyciela, którego obiecał swoim uczniom Jezus i którego rzeczywiście posłał. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii wg św. Jana autor nazywa go greckim określeniem parakletos. Termin ten możemy przetłumaczyć jako ktoś przywołany na pomoc. Natomiast w języku prawniczym jest to osoba, która wspomaga oskarżonego w procesie sądowym … Dowiedz się więcej

V Niedziela Wielkanocy, rok A

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ukazuje nam jaka przyszłość czeka Jego wyznawców po śmierci. Warto zwrócić uwagę na następujące wątki: przygotowane mieszkanie dla nas, odpowiedź na pytanie kim jest Jezus, kim jest Ojciec.„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele”. Na ten fragment należy spojrzeć z dwóch stron. Ze strony Boga jest to zaproszenie. Jest ono … Dowiedz się więcej

IV Niedziela Wielkanocna, rok A

„Przyszedłem po to, aby miały życie i miały je w obfitości” (J 10,10) – tymi słowami kończy się dzisiejsza Ewangelia. Czyżby świat przed przyjściem Jezusa nie żył, był martwy? Nie w sensie fizycznym, biologicznym, zaś w duchowym – wydaje się, że tak. Te słowa są dziś bardzo mocno aktualne, zresztą, jak cała Ewangelia kiedyś, dziś … Dowiedz się więcej

III Niedziela Wielkanocna, rok A

Dzisiaj Kościół święty daje nam do rozważenia fragment o uczniach, którzy spotkali Zmartwychwstałego Pana w drodze. Tak naprawdę ten fragment jest o nas samych, ponieważ każdy chrześcijanin jest w drodze i spotyka na niej Zmartwychwstałego Pana. Spróbujmy w uczniach w drodze do Emaus odnaleźć dziś siebie. „Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się … Dowiedz się więcej

II Niedziela Wielkanocna, rok A

W ostatnią Niedzielę słyszeliśmy w Ewangelii o doświadczeniu pustego grobu przez Marię Magdalenę i dwóch Apostołów, Piotra i umiłowanego ucznia. Dzisiejsza Ewangelia bezpośrednio nawiązuje do tego wydarzenia. Sytuacja sprzed tygodnia dzieje się wczesnym rankiem. Dzisiejsze spotkanie z panem to godziny wieczorne tego samego dnia. Wieść o pustym grobie z całą pewnością krąży już pomiędzy uczniami, … Dowiedz się więcej

Niedziela Wielkanocy, 2020 rok

W Kościele Świętym przeżywamy najważniejszą niedzielę w ciągu całego roku liturgicznego, najważniejszy dzień dla każdego chrześcijanina. Chrystus zmartwychwstał! I jak zachęca aklamacja przed Ewangelią Odprawiajmy nasze święto w Panu. Jesteśmy zaproszeni przez samego Boga, aby w tym dniu świętować zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad grzechem, nad moim grzechem i przywróceniem mnie do życia w komunii z … Dowiedz się więcej

Niedziela Palmowa, rok A

W dzisiejszą Niedzielę Palmową Kościół w Liturgii Słowa daje nam do rozważenia opis męki naszego Pana Jezusa Chrystusa według św. Mateusza. Jej punktem kulminacyjnym jest ukrzyżowanie i złożenie do grobu. Bezpośrednią przyczyną tych wydarzeń była zdrada jednego z Apostołów. Zapraszam do przyjrzenia się co do powiedzenia na ten temat ma Ewangelista. Mateusz w swojej relacji … Dowiedz się więcej