Grecja w toku!!!

22.09.22r. wyruszyliśmy na pielgrzymkę. Z różnych stron dotarliśmy do Warszawy, skąd wyruszyliśmy liniami Aegen Airlines do Aten. Przylecieliśmy przed 23 czasu lokalnego. Spotkaliśmy na lotnisku panią przewodnik Nikolę Andrzejczyk oraz kierowcę – Spirosa. Czekała już na nas kolacja w lodówce. Po niej ewentualne spotkania w mniejszych grupach. Pojawiła się nawet propozycja „Godzinek”, ale przez ogólne … Dowiedz się więcej

Nowy skład Zarządu Kustodii Ziemi Św.

Pragnę poinformować, że Kapituła Kustodii Ziemi Św. wybrała nowy skład Zarządu Kustodii. Zostali: Kustoszem Ziemi Św.: br. Francesco Patton Wikariuszem Kustodii: br. Ibrahim Faltas Definitorami:Br. John Luke GregoryBr. Alessandro ConiglioBr. Sandro TomasevicBr. Rashid MistrihBr. Silvio De La Fuente Życzymy im owocnej posługi i asystencji Ducha Św.

Nowy Wikariusz Generalny Zakonu

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Muszę przyznać, że zwołanie wszystkich członków Zakonu przed kamery facebook’a wzbudziło i we mnie żywe zainteresowanie. Pomyślałem sobie – może zniosą śluby czystości, czy coś o podobnej treści (hehehe), a tymczasem Minister Generalny ogłosił, iż Wikariusza Generalnego Zakonu powołała Stolica Apostolska na urząd biskupa. Ciekawostki na tym się nie kończą. 13.05.2022 … Dowiedz się więcej

Niedziela Trójcy Przenajświętszej

Życie każdego chrześcijanina zaczyna się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego na chrzcie świętym, a o tej prawdzie przypomina nam każda modlitwa, którą rozpoczynamy znakiem krzyża i wezwaniem Trzech Osób Boskich. Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 233) zwraca naszą uwagę na to, że chrześcijanie są chrzczeni w „imię” a nie w „imiona” ponieważ jest … Dowiedz się więcej

Zesłanie Ducha Świętego, rok 2020

W dniu dzisiejszym Kościół obchodzi Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.Wylanie Ducha Świętego stało się jednocześnie początkiem Kościoła jako wspólnoty uczniów wybranych i posłanych przez Jezusa Zmartwychwstałego. A o fundamentalnej w nim roli Ducha Świętego poucza nas przewidziany na dzisiaj fragment Ewangelii według św. Jana(J 20,19-23). Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były … Dowiedz się więcej

Wniebowstąpienie Pańskie (VII Niedziela Wielkanocna), rok A

Wydaje się, że bardzo nieszczęśliwe jest tłumaczenie dzisiejszej perykopy Ewangelii, którym posługujemy się w liturgii. Słyszymy dziś nakaz Jezusa dany apostołom, a dalej każdemu z wierzących: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody (…)”. W oryginale, w wersecie 19 jest użyty czasownik μαθητεύω, który dosłownie oznacza „być uczniem”, „uczynić uczniem”. Oczywiście, etymologicznie, ten kto ma zostać uczniem musi … Dowiedz się więcej

VI Niedziela Wielkanocy, rok A

Trwanie w radości paschalnej udziela nam się za przyczyną Ducha Pocieszyciela, którego obiecał swoim uczniom Jezus i którego rzeczywiście posłał. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii wg św. Jana autor nazywa go greckim określeniem parakletos. Termin ten możemy przetłumaczyć jako ktoś przywołany na pomoc. Natomiast w języku prawniczym jest to osoba, która wspomaga oskarżonego w procesie sądowym … Dowiedz się więcej

V Niedziela Wielkanocy, rok A

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ukazuje nam jaka przyszłość czeka Jego wyznawców po śmierci. Warto zwrócić uwagę na następujące wątki: przygotowane mieszkanie dla nas, odpowiedź na pytanie kim jest Jezus, kim jest Ojciec.„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele”. Na ten fragment należy spojrzeć z dwóch stron. Ze strony Boga jest to zaproszenie. Jest ono … Dowiedz się więcej

IV Niedziela Wielkanocna, rok A

„Przyszedłem po to, aby miały życie i miały je w obfitości” (J 10,10) – tymi słowami kończy się dzisiejsza Ewangelia. Czyżby świat przed przyjściem Jezusa nie żył, był martwy? Nie w sensie fizycznym, biologicznym, zaś w duchowym – wydaje się, że tak. Te słowa są dziś bardzo mocno aktualne, zresztą, jak cała Ewangelia kiedyś, dziś … Dowiedz się więcej

III Niedziela Wielkanocna, rok A

Dzisiaj Kościół święty daje nam do rozważenia fragment o uczniach, którzy spotkali Zmartwychwstałego Pana w drodze. Tak naprawdę ten fragment jest o nas samych, ponieważ każdy chrześcijanin jest w drodze i spotyka na niej Zmartwychwstałego Pana. Spróbujmy w uczniach w drodze do Emaus odnaleźć dziś siebie. „Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się … Dowiedz się więcej