Pożary w okolicach Jerozolimy

Brat Ananiasz opowiada o wielkim pożarze w okolicach Jerozolimy. Wspomina także o włączeniu się Ministerstwa Obrony w całość akcji przeciwpożarowe. Zobaczcie sami kilka zdjęć. Te chmury to popiół ze spalonych drzew prawdopodobnie. Przy okazji pozdrawiam serdecznie i dziękuję za pomoc okazaną naszym współbraciom. Dobrych wakacji, dla tych co je jeszcze mają…

Pomoc Ziemii Świętej

Od kilku miesięcy, pomimo pandemii, zachowując wszelkie obowiązki bezpieczeństwa zdrowotnego, jeżdżę po parafiach i rozprowadzam pamiątki z Betlejem, aby przyjść z pomocą chrześcijanom w Ziemi Świętej. Trwa trudny czas, wiele osób czy to z bojaźni przed chorobą czy zachowując przepisy sanitarne boi się chodzić do kościoła, stąd też pomoc ma mniejsze oddziaływanie niż w czasach … Dowiedz się więcej

Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia w Betlejem – życzenia

„Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg jest z nami”. Gdy Józef zbudził się, uczynił tak, jak mu nakazał anioł Pański, i przyjął swoją żonę. Nie współżył z nią, aż urodziła Syna. I nadał Mu imię Jezus” (Mt 1, 23-25).     Tegoroczny czas Świąt Bożego Narodzenia nie należy do … Dowiedz się więcej

Pomoc Ziemi Św.

W związku z brakiem pielgrzymek do Ziemi św. nasi chrześcijanie odczuwają żywą potrzebę pomocy. Od marca br. praktycznie ruch pielgrzymkowy został wstrzymany ze względu na koronawirusa. W Izraelu funkcjonuje tarcza antykryzysowa, która przewiduje zapomogę ze strony państwa Izraelskiego w wysokości 65 % ich dotychczasowych dochodów. W Autonomii Palestyńskiej takiej tarczy nie ma, a pracownicy Kustodii … Dowiedz się więcej

Niedziela Trójcy Przenajświętszej

Życie każdego chrześcijanina zaczyna się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego na chrzcie świętym, a o tej prawdzie przypomina nam każda modlitwa, którą rozpoczynamy znakiem krzyża i wezwaniem Trzech Osób Boskich. Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 233) zwraca naszą uwagę na to, że chrześcijanie są chrzczeni w „imię” a nie w „imiona” ponieważ jest … Dowiedz się więcej

Zesłanie Ducha Świętego, rok 2020

W dniu dzisiejszym Kościół obchodzi Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.Wylanie Ducha Świętego stało się jednocześnie początkiem Kościoła jako wspólnoty uczniów wybranych i posłanych przez Jezusa Zmartwychwstałego. A o fundamentalnej w nim roli Ducha Świętego poucza nas przewidziany na dzisiaj fragment Ewangelii według św. Jana(J 20,19-23). Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były … Dowiedz się więcej

Wniebowstąpienie Pańskie (VII Niedziela Wielkanocna), rok A

Wydaje się, że bardzo nieszczęśliwe jest tłumaczenie dzisiejszej perykopy Ewangelii, którym posługujemy się w liturgii. Słyszymy dziś nakaz Jezusa dany apostołom, a dalej każdemu z wierzących: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody (…)”. W oryginale, w wersecie 19 jest użyty czasownik μαθητεύω, który dosłownie oznacza „być uczniem”, „uczynić uczniem”. Oczywiście, etymologicznie, ten kto ma zostać uczniem musi … Dowiedz się więcej

VI Niedziela Wielkanocy, rok A

Trwanie w radości paschalnej udziela nam się za przyczyną Ducha Pocieszyciela, którego obiecał swoim uczniom Jezus i którego rzeczywiście posłał. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii wg św. Jana autor nazywa go greckim określeniem parakletos. Termin ten możemy przetłumaczyć jako ktoś przywołany na pomoc. Natomiast w języku prawniczym jest to osoba, która wspomaga oskarżonego w procesie sądowym … Dowiedz się więcej

V Niedziela Wielkanocy, rok A

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ukazuje nam jaka przyszłość czeka Jego wyznawców po śmierci. Warto zwrócić uwagę na następujące wątki: przygotowane mieszkanie dla nas, odpowiedź na pytanie kim jest Jezus, kim jest Ojciec.„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele”. Na ten fragment należy spojrzeć z dwóch stron. Ze strony Boga jest to zaproszenie. Jest ono … Dowiedz się więcej