Pielgrzymki

Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania z Franciszkanami do Ziemi Św. i nie tylko… Ta ziemska ojczyzna Jezusa Chrystusa pociąga i jednocześnie pomaga zrozumieć i przyswoić naukę Jezusa Chrystusa. Jeśli chciałbyś udać się do Ziemi Św. to wybierz się z nami. Franciszkanie to zakonnicy, którzy od XIII wieku przebywają nieprzerwanie w Ziemi Św. Nasi współbracia nie pozostawili chrześcijan tam mieszkających nawet w czasach, gdy groziły im prześladowania. Częstokroć narażali własne życie, by wytrwać w ziemskiej ojczyźnie Pana. Cieszą się zatem zaufaniem lokalnej ludności i przywilejami papieskimi, przyznanymi w dowód wdzięczności za organizowanie życia chrześcijańskiego przez poszczególnych papieży.

Chcesz wyruszyć do Ziemi Św.? Pod spodem poszukaj dobrego terminu!

Jeśli chciałbyś jakiś niestandardowy program, to proszę o kontakt, pisz na adres: felix(at)onet.eu

o. dr Feliks Krzysztof Rachwalik OFM

wykladowca Egzegezy ST oraz Teologii Biblijnej w WSD OFM Katowice-Panewniki, Delegat Ziemi Św. Prow. Wniebowzięcia NMP w Polsce, przewodnik po Ziemi Świętej.

Przykładowe plany i daty pielgrzymek:

ZIEMIA ŚWIĘTA

1. DZIEŃ: KATOWICE – TEL AVIV – Spotkanie pielgrzymów na lotnisku w Katowicach – Pyrzowicach. Dojazd na lotnisko we własnym zakresie. Lądowanie w Tel Avivie. Przejazd do Nazaretu. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie.
2. DZIEŃ: HAJFA – NAZARET: Śniadanie. Przejazd na Górę Tabor. Sanktuarium Przemienienia. Hajfa. Góra Karmel – Sanktuarium Stella Maris. Kana Galilejska – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Nazaret: Grota i bazylika Zwiastowania NMP, kościół św. Józefa, w miarę możliwości Franciszkańskie Muzeum Archeologiczne. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie.
3. DZIEŃ: NAZARET – KAFARNAUM: Śniadanie. Przejazd na Górę Ośmiu Błogosławieństw. Tabgha: kościół Rozmnożenia Chleba i kościół Prymatu św. Piotra. Kafarnaum – „Miasto Jezusa”. Przepłynięcie statkiem po jeziorze Genezaret. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
4. DZIEŃ: JERYCHO – MORZE MARTWE – BETLEJEM – Śniadanie. Przejazd do Jerycha – panorama Góry Kuszenia i sykomora Zacheusza. Rzeka Jordan – odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. Kąpiel w Morzu Martwym. Przejazd przez Pustynię Judzką. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
5. DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA – ŚW. GÓRA SYJON – Śniadanie. Wizyta w Betlejem. Początek na Polu Pasterzy w miejscu, gdzie Anioł ogłasza Dobrą Nowinę. Przejazd pod Bazylikę Bożego Narodzenia, miejsce gdzie znajduje się czternastoramienna gwiazda – tu na świat przyszedł Jezus. Następnie wizyta w Grocie Mlecznej – miejsce modlitwy o dobre macierzyństwo. Przejazd do Jerozolimy, Ściana Płaczu – jedyna zachowana do dnia dzisiejszego pozostałość Świątyni Jerozolimskiej. Przejście do wieczernika i wizyta w nim. Wizyta w Opactwie Zaśnięcia NMP. Następnie Synagoga monumentu Króla Dawida. Przejście do kościoła Św. Piotra in Gallicantu – miejsce płaczu św. Piotra po zaparciu się Jezusa. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
6. DZIEŃ: JEROZOLIMA – GÓRA OLIWNA – AIN KAREM – Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną – wizyta w miejscu Wniebowstąpienia Pańskiego. Przejście do kościoła Pater Noster, a potem zejście drogą Niedzieli Palmowej do kościoła Dominus Flevit – tu Pan zapłakał nad losem Jerozolimy. Przejście do Ogrójca – ogród Getsemani i Bazylika Narodów, czyli kościół Agonii Chrystusa. Potem nawiedzenie Grobu NMP i Groty Apostołów, zwanej też grotą zdrady Judasza. Przejazd do Ain Karem. Kościół św. Jan Chrzciciela – miejsce jego narodzin. Wizyta w Kościele Nawiedzenia – miejsce spotkania NMP-y ze Św. Elżbietą. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
7. DZIEŃ: JEROZOLIMA – STARE MIASTO – Śniadanie. Przejazd do Jerozolimy – kościół św. Anny i sadzawka Betesda, kaplica Biczowania i Włożenia Krzyża. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Starej Jerozolimy. Czas na zakupy i indywidualną modlitwę w bazylice Bożego Grobu. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
8. DZIEŃ: TEL AVIV – KATOWICE – Śniadanie. Przejazd na lotnisko. Odprawa bagażowo biletowa, wylot do Katowic. Zakończenie pielgrzymki.

Daty: 13-20.01.2022, 20-27.01.2022

ZIEMIA ŚW. ZE ŹRODŁAMI JORDANU (lub „po raz drugi”)

1. DZIEŃ: KATOWICE – TEL AVIV – Spotkanie pielgrzymów na lotnisku w Katowicach – Pyrzowicach. Dojazd na lotnisko we własnym zakresie. Lądowanie w Tel Avivie. Przejazd do Nazaretu. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie.
2. DZIEŃ: BANIAS – NAZARET – Śniadanie. Przejazd do Cezarei Filipowej. Ruiny miasta Paneas – Banias, gdzie Piotr wyznał wiarę w Jezusa jako Mesjasza. Wizyta przy źródłach Jordanu i jego wodospadach. Kana Galilejska – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Nazaret: Grota i bazylika Zwiastowania NMP, kościół św. Józefa. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie.
3. DZIEŃ: NAZARET – KAFARNAUM – Śniadanie. Przejazd na Górę Ośmiu Błogosławieństw. Tabgha: kościół Rozmnożenia Chleba i kościół Prymatu św. Piotra. Kafarnaum – „Miasto Jezusa”. Przepłynięcie statkiem po jeziorze Genezaret. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
4. DZIEŃ: JERYCHO – GÓRA KUSZENIA – MORZE MARTWE – BETLEJEM – Śniadanie. Przejazd do Jerycha – wejście na Górę Kuszenia i widok sykomory Zacheusza. Rzeka Jordan – odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. Kąpiel w Morzu Martwym. Przejazd przez Pustynię Judzką. Wadi Qelt. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
5. DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA – ŚW. GÓRA SYJON – Śniadanie. Wizyta w Betlejem. Początek na Polu Pasterzy w miejscu, gdzie Anioł ogłasza Dobrą Nowinę. Przejazd pod Bazylikę Bożego Narodzenia, miejsce gdzie na świat przyszedł Jezus. Następnie wizyta w Grocie Mlecznej – miejsce modlitwy o dobre macierzyństwo. Przejazd do Jerozolimy, Ściana Płaczu – jedyna zachowana do dnia dzisiejszego pozostałość Świątyni Jerozolimskiej. Przejście do wieczernika i wizyta w nim. Wizyta w Opactwie Zaśnięcia NMP. Następnie Synagoga monumentu króla Dawida. Przejście do kościoła Św. Piotra in Gallicantu – miejsce płaczu św. Piotra po zaparciu się Jezusa. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
6. DZIEŃ: JEROZOLIMA – GÓRA OLIWNA – PUSTELNIA ŚW. JANA – Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną – wizyta w miejscu Wniebowstąpienia Pańskiego. Przejście do kościoła Pater Noster, a potem zejście drogą Niedzieli Palmowej do kościoła Dominus Flevit – tu Pan zapłakał nad losem Jerozolimy. Przejście do Ogrójca – ogród Getsemani i Bazylika Narodów, czyli kościół Agonii Chrystusa. Potem nawiedzenie Grobu NMP i Groty Apostołów, zwanej też grotą zdrady Judasza. Przejazd do Ain Karem – na pustelnię św. Jan Chrzciciela – miejsce jego dojrzewania duchowego. Wizyta w kościele przy domniemanym grobie Św. Elżbiety. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
7. DZIEŃ: JEROZOLIMA – STARE MIASTO – Śniadanie. Przejazd do Jerozolimy – kościół św. Anny i sadzawka Betesda, kaplica Biczowania i Włożenia Krzyża. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Starej Jerozolimy. Czas na zakupy i indywidualną modlitwę w bazylice Bożego Grobu. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
8. DZIEŃ: TEL AVIV – KATOWICE – Śniadanie. Przejazd na lotnisko. Odprawa bagażowo-biletowa, wylot do Katowic. Zakończenie pielgrzymki.

Daty wyjazdów: 14-21.04.2022 r.

ZIEMIA ŚW. i JORDANIA

1. DZIEŃ: KATOWICE – TEL AVIV – BETLEJEM – Zbiórka na lotnisku, odprawa biletowo-bagażowa, wylot do Izraela. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
2. DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA – SYJON – Śniadanie. Wizyta w Betlejem. Początek na Polu Pasterzy. Przejazd pod Bazylikę Bożego Narodzenia. Następnie wizyta w Grocie Mlecznej. Przejazd do Wieczernika i wizyta w nim oraz w Opactwie Zaśnięcia NMP. Następnie Synagoga monumentu króla Dawida. Ściana Płaczu – jedyna zachowana do dnia dzisiejszego pozostałość Świątyni Jerozolimskiej. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
3. DZIEŃ: GÓRA OLIWNA – JEROZOLIMA – AIN KAREM – Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną – panorama na miasto. Wizyta w kościele Pater noster i w miejscu Wniebowstąpenia Pańskiego. Potem zejście drogą Niedzieli Palmowej do kościoła Dominus Flevit – tu Pan zapłakał nad losem Jerozolimy. Przejście do Ogrójca – ogród Getsemani i Bazylika Narodów, czyli kościół Agonii Chrystusa. Przejazd do Ain Karem. Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
4. DZIEŃ: STARE MIASTO – MORZE MARTWE – JERYCHO – Śniadanie. Przejazd do Bramy Lwów. Wizyta w Kościele Świętej Anny. Przejście i nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Msza święta i zwiedzanie Bazyliki Bożego Grobu. Przejazd do Jerycha. Widok panoramiczny Góry Kuszenia. Przejazd nad Morze Martwe. Relaksująca Kąpiel. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
5. DZIEŃ: NAZARET – KANA GALILEJSKA – JEZIORO GALILEJSKIE – AMMAN – Wczesne śniadanie. Przejazd do Nazaretu wizyta w Bazylice Zwiastowania NMP i kościele św. Józefa. Potem nawiedzenie Sanktuarium w Kanie Galilejskiej. Następnie przejazd do Tabghi i nawiedzenie kościoła Rozmnożenia Chleba i Ryb oraz kościoła Prymatu św. Piotra. Przejazd na granicę izraelsko – jordańską. Obiadokolacja i nocleg w Ammanie.
6. DZIEŃ: AMMAN – GÓRA NEBO – MADABA – BETANIA ZA JORDANEM – WADI MUSA – Śniadanie. Przejazd przez Amman – panorama miasta. Przejazd do Betanii za Jordanem. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w miejscu Chrztu Jezusa po jordańskiej stronie. Następnie wizyta na Górze Nebo. Msza św. Przejazd do Madaby – miasta chrześcijan. Wizyta w Cerkwi Św. Jerzego, gdzie znajduje się podłoga mozaikowa z „jakby” mapą miejsc Ziemi Św. Przejazd do Wadi Musa. Obiadokolacja i nocleg w Wadi Musa przy Petrze.
7. DZIEŃ: PETRA – BETLEJEM – Śniadanie. Zwiedzanie Petry – starożytna metropolia na południu Jordanii, jeden z 7 cudów świata. Skarbiec, Grobowce Królewskie, Wąwóz Siq – to tylko niektóre z wyjątkowych miejsc, które kryje w sobie skalne miasto. Przejazd na granicę jordańsko – izraelską. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
8. DZIEŃ: BETLEJEM – TEL AVIV – KATOWICE – Śniadanie. Przejazd na lotnisko. Odprawa biletowo-bagażowa, wylot do Katowic. Zakończenie pielgrzymki.

JORDANIA Z JEROZOLIMĄ I BETLEJEM

1. DZIEŃ: KRAKÓW – AMMAN – Zbiórka na lotnisku, odprawa biletowo-bagażowa, wylot do Jordanii. Obiadokolacja i nocleg w Ammanie.

2. DZIEŃ: AMMAN – GÓRA NEBO – MADABA – BETANIA ZA JORDANEM – WADI MUSA – Śniadanie. Przejazd do Betanii za Jordanem. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w miejscu Chrztu Jezusa po jordańskiej stronie. Następnie wizyta na Górze Nebo. Msza św. Przejazd do Madaby – miasta Chrześcijan. Wizyta w Cerkwi Św. Jerzego, gdzie znajduje się podłoga mozaikowa z jakby mapą miejsc Ziemi Św. Przejazd do Wadi Musa. Obiadokolacja i nocleg w Wadi Musa przy Petrze. Fakultatywna możliwość skorzystania z masażu.

3. DZIEŃ: PETRA – WADI RUM – Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie Petry – starożytna metropolia na południu Jordanii, jeden z 7 cudów świata. Skarbiec, Grobowce Królewskie, Wąwóz Siq – to tylko niektóre z wyjątkowych miejsc, które kryje w sobie skalne miasto. Jedynie całodniowa wizyta umożliwia odwiedzenie grobu Aarona na górze Hor, dla najbardziej wytrzymałych wędrowców pieszych. Obiadokolacja i nocleg w Wadi Rum w obozowisku beduińskim.

4. DZIEŃ: WADI RUM – EJLAT – Śniadanie. 2-3 godzinny przejazd Jeepami 4×4 po Wadi Rum, pustyni na której nakręcono film „Lawrence z Arabii”. Fakultatywna możliwość 15 min. przejażdżki na wielbłądzie. Przejazd na granicę jordańsko – izraelską. Przejazd do Ejlatu, kąpiel w Morzu Czerwonym. Obiadokolacja i nocleg w Ejlacie.

5. DZIEŃ: JEROZOLIMA – STARE MIASTO – GÓRA SYJON – Śniadanie. Przejazd do Jerozolimy. Przejazd do Bramy Heroda. Wizyta w Kościele Świętej Anny. Przejście i nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Msza święta i zwiedzanie Bazyliki Bożego Grobu. Przejście do Ściany Płaczu – jedyna zachowana do dnia dzisiejszego pozostałość Świątyni Jerozolimskiej. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
6. DZIEŃ: BETLEJEM – JERYCHO – MORZE MARTWE – AMMAN – Śniadanie. Początek na Polu Pasterzy. Przejazd pod Bazylikę Bożego Narodzenia. Następnie wizyta w Grocie Mlecznej. Przejazd do Jerycha. Widok panoramiczny Góry Kuszenia i sykomory Zacheusza. Przejazd nad Morze Martwe. Relaksująca Kąpiel. Przejazd na granicę izraelsko – jordańską. Obiadokolacja i nocleg w Ammanie.

7. DZIEŃ: AMMAN – GERAZA – Śniadanie. Wizyta w Fortecy Ammanu – starożytna część miasta. Przejazd do Amfiteatru i wizyta. Przejazd do starożytnych ruin miasta Jerash – biblijnej Gerazy. Obiadokolacja i nocleg w Ammanie.
8. DZIEŃ: AMMAN – KRAKÓW – Śniadanie. Przejazd na lotnisko. Odprawa biletowo-bagażowa, wylot do Krakowa. Zakończenie pielgrzymki.

ZIEMIA ŚWIĘTA WAKACYJNIE

1. DZIEŃ: KATOWICE – TEL AVIV – Spotkanie pielgrzymów na lotnisku w Katowicach – Pyrzowicach. Dojazd na lotnisko we własnym zakresie. Lądowanie w Tel Avivie. Przejazd do Nazaretu. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie.
2. DZIEŃ: HAJFA – NAZARET – Śniadanie. Przejazd na kąpiel w Morzu Śródziemnym. Hajfa. Góra Karmel – Sanktuarium Stella Maris. Kana Galilejska – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Nazaret: Grota i bazylika Zwiastowania NMP, kościół św. Józefa, w miarę możliwości Franciszkańskie Muzeum Archeologiczne. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie.
3. DZIEŃ: NAZARET – KAFARNAUM – Śniadanie. Przejazd na Górę Ośmiu Błogosławieństw. Tabgha: kościół Rozmnożenia Chleba i kościół Prymatu św. Piotra. Kafarnaum – „Miasto Jezusa”. Przepłynięcie statkiem po jeziorze Genezaret. Kąpiel w Jeziorze. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
4. DZIEŃ: JERYCHO – MORZE MARTWE – BETLEJEM – Śniadanie. Przejazd do Jerycha – panorama Góry Kuszenia i sykomora Zacheusza. Rzeka Jordan – odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. Kąpiel w Morzu Martwym. Przejazd przez Pustynię Judzką. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
5. DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA – ŚW. GÓRA SYJON – Śniadanie. Wizyta w Betlejem. Początek na Polu Pasterzy w miejscu, gdzie Anioł ogłasza Dobrą Nowinę. Przejazd pod Bazylikę Bożego Narodzenia, miejsce gdzie znajduje się czternastoramienna gwiazda – tu na świat przyszedł Jezus. Następnie wizyta w Grocie Mlecznej – miejsce modlitwy o dobre macierzyństwo. Przejazd do Jerozolimy, Ściana Płaczu – jedyna zachowana do dnia dzisiejszego pozostałość Świątyni Jerozolimskiej. Przejście do Wieczernika i wizyta w nim. Wizyta w Opactwie Zaśnięcia NMP. Następnie Synagoga monumentu Króla Dawida. Przejście do kościoła Św. Piotra in Gallicantu. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
6. DZIEŃ: JEROZOLIMA – GÓRA OLIWNA – AIN KAREM – Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną – wizyta w miejscu Wniebowstąpienia Pańskiego. Przejście do kościoła Pater Noster, a potem zejście drogą Niedzieli Palmowej do kościoła Dominus Flevit – „Pan zapłakał”. Przejście do Ogrójca – ogród Getsemani i Bazylika Narodów, czyli kościół Agonii Chrystusa. Potem nawiedzenie Grobu NMP i Groty Apostołów, zwanej też grotą zdrady Judasza. Przejazd do Ain Karem. Kościół św. Jan Chrzciciela – miejsce jego narodzin. Wizyta w Kościele Nawiedzenia – miejsce spotkania NMP-y ze Św. Elżbietą. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
7. DZIEŃ: JEROZOLIMA – STARE MIASTO – Śniadanie. Przejazd do Jerozolimy – kościół św. Anny i sadzawka Betesda, kaplica Biczowania i Włożenia Krzyża. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Starej Jerozolimy. Czas na zakupy i indywidualną modlitwę w bazylice Bożego Grobu. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
8. DZIEŃ: TEL AVIV – KATOWICE – Śniadanie. Przejazd na lotnisko. W zależności od godziny odlotu możliwa kąpiel w Morzu Śródziemnym. Odprawa bagażowo-biletowa, wylot do Katowic. Zakończenie pielgrzymki.

Pozdrawiam. Pokój i Dobro!

o. dr Feliks K. Rachwalik OFM

delegatura-ziemi-swietej-w-chorzowie