XXVII Niedziela zwykła, rok B

Rdz 2,18-24 W czytaniu tym na samym początku autor ukazuje, że mimo obdarzenia człowieka różnymi nadnaturalnymi darami przez Boga, człowiek odczuwa potrzebę kontaktu z istotami sobie podobnymi i korzystania z ich pomocy nie tylko duchowym, ale również fizycznym, materialnym i płciowym dla utrwalenia gatunku. Pan Bóg pragnie zadośćuczynić tej potrzebie stwarzając człowiekowi, taką istotę, która … Dowiedz się więcej

XXVI Niedziela Zwykła

W pierwszej części dzisiejszej Markowej perykopy słyszymy apostoła Jana, który z zazdrością donosi Jezusowi, jak widział z innymi Apostołami pewnego człowieka, który przez wezwanie Jego imienia wyrzucał z opętanych złe duchy; i jak to stanowczo i z oburzeniem zakazywali mu takich poczynań w to Imię, albowiem w ich mniemaniu nie miał on do tego prawa, … Dowiedz się więcej

XX Niedziela zwykła, rok B

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus wprowadza nas w tajemnicę Eucharystii. Mówi o swoim Ciele ? używa zwrotu ?spożywa moje Ciało?, oraz o swojej Krwi ? dosłownie ?pije moją Krew?. Syn Boga został dla nas posłany na ziemię, cierpiał za nas na krzyżu, pozostawił dla nas Kościół oraz samego Siebie. Jako wierni tego Kościoła wiemy o … Dowiedz się więcej

XIII Niedziela zwykła, rok B

Mk 5,21-43 W perykopie możemy zauważyć, że Jezus przepływając na drugą stronę jeziora, w połączeniu z wcześniejszą perykopą, gdzie wydarzenia działy się w Dekapolis, na wschodnim brzegu jeziora, gdy przybywa na zachodni brzeg jeziora Jezusa otaczają tłumy, w tym czasie przychodzi do niego przewodniczący synagogi, którego stanowisko było w ówczesnych czasach urząd zaszczytnym. Do jego … Dowiedz się więcej

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (12. Niedziela Zwykła, rok B)

Na wstępie musimy sobie zdać sprawę, że dzisiejsza Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, która w tym roku przypada na 12. Niedziele Zwykłą, przejawia w sobie pewną nieszablonowość. Mianowicie świętujemy dzisiaj nie dzień jego narodzin dla nieba, jak to zazwyczaj bywa u świętych, których wspominamy w dniu ich śmierci, lecz faktyczny dzień jego przyjścia na świat … Dowiedz się więcej

Zesłanie Ducha Świętego, rok B

Dzisiejszy fragment Ewangelii wg św. Jana wprowadza nas bezpośrednio w istotę święta, które dzisiaj obchodzimy ? Zesłania Ducha Świętego, które w polskiej tradycji jest potocznie nazywane Zielone Świątki. Warto zastanowić się nad opisem ukazanego wydarzenia zwłaszcza w kontekście poprzedzających go czytań. Jezus Chrystus zapowiada swoim uczniom, że ześle na nich Parakleta (Pocieszyciela). Kim jest Paraklet? … Dowiedz się więcej

VI Niedziela Wielkanocna, rok B

?Jak Mnie umiłował Ojciec, tak Ja was umiłowałem. Trwajcie w Mojej miłości. Będziecie zaś trwać w Mojej miłości, jeśli zachowacie Moje przykazania, podobnie jak Ja spełniłem przykazania Mojego Ojca[?]To nie wyście Mnie wybrali, lecz Ja was wybrałem?. Miłość Ojca do Syna jest źródłem, a zarazem szczytem miłości eschatologicznej. Jezus ukazuje nam w Swojej osobie niewidzialny … Dowiedz się więcej

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Głównej Patronki Polski

Dziś przeżywamy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, wielki dzień, wielkie święto, a przed nami jawi się pewne zdziwienie. W swym słowie Bóg stawia nas pod krzyżem Chrystusa. Można zapytać, co ma wspólnego dzisiejszy dzień z męką naszego Pana. Radujemy się przecież z królowania jego Matki, a przed nami jawi się paradoks, Maryja stojąca u … Dowiedz się więcej

IV Niedziela Wielkanocy, rok B

Chrystus mówi o sobie dzisiaj, że jest pasterzem. Obraz pasterza i owczarni, nam ludziom współczesnym może już wydaje się odległy. Nie był jednak taki dla ludzi żyjących w czasach Jezusa, przeciwnie dobrze rozumieli tę symbolikę. Pasterze zresztą stają się pierwszymi osobami, którym zwiastowane jest Boskie narodzenie. Wezwani są by odpowiedzieć na to wezwanie i oddać … Dowiedz się więcej